Climate Fresk workshop

Share
November 24, 2023, from 09:30am to 12:30pm (Hanoi time)
World trade center binh duong new city expo , Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Binh Duong 820000, Vietnam
Vietnamese
Tickets available
  • Free
22 places still available
Description
[Vietnamese] 

The Climate Fresk" là một buổi workshop được tổ chức nhằm giáo dục và nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Dựa trên báo cáo của IPCC, workshop này sẽ mang lại góc nhìn vì sao và làm thế nào khí hậu đang thay đổi với tốc độ hiện tại cũng như hệ quả của sự biến đổi đó. Nó mang đến cho người tham gia cơ hội học hỏi rất nhiều trong một thời gian ngắn, phù hợp cho cả người mới và chuyên gia. 

Cách thức hoạt động: Workshop này dựa trên một trò chơi tương tác và thảo luận nhóm với 42 lá bài. Mỗi lá bài đại diện cho một chủ đề, một nguyên nhân hoặc hậu quả của biến đổi khí hậu. Làm việc theo nhóm, với sự hướng dẫn của điều phối viên, bạn sẽ tìm ra mối quan hệ nguyên nhân và hậu quả giữa các thành phần khác nhau của biến đổi khí hậu. 

Trí tuệ tập thể sẽ giúp bạn tiến qua từng bộ bài! Quá trình ghép hình từng bước này mang lại chìa khóa để hiểu sự phức tạp và phát triển sự hiểu biết vững chắc về khoa học. 

Chương trình của workshop: - Lược sử ngắn của workshop "The Climate Fresk" - Phá băng (icebreaker) - Xây dựng The Climate Fresk (do người tổ chức hướng dẫn) - Nghỉ giữa giờ (nếu cần) - Giai đoạn sáng tạo - Tổng kết + thời gian chia sẻ, bày tỏ ý kiến và cảm xúc. Vui lòng chỉ đặt chỗ khi bạn chắc chắn có thể tham gia! 

Các workshop tương tự sẽ được tổ chức liên tục trong thời gian tới. Việc hoàn tiền sẽ được xử lý nếu yêu cầu hủy tham dự workshop ít nhất 24 giờ trước thời gian hội thảo bắt đầu. Chúng tôi có thể chụp ảnh trong suốt workshop để sử dụng trên trang mạng xã hội, vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn không muốn xuất hiện trong những bức ảnh đó.
----

[ENGLISH]

« The Climate Fresk » is a science-based workshop that aims to educate and raise awareness about climate change worldwide. Based on the IPCC report, it explains how and why the climate changes at the current pace and the consequences of its disruption. It gives participants the opportunity to learn a lot in a very short period of time for both novices and experts.

How the game works: The workshop is based on a 42-card game. Each card represents a topic, a cause or a consequence of climate change. As a team, guided by your facilitator, you are to find the cause-effect relationship between the different components of climate change.

Collective intelligence will get you from one deck of cards to the next! This step-by-step collage provides keys to understand the complexity and develop a strong understanding of the science.

The workshop’s program: - A Brief History Of "The Climate Fresk" workshop - Icebreaker - Construction of the Climate Fresk guided by your facilitator - A short break (if needed) - Creative phase - Debrief + time to share, express thoughts and feelings Please take your ticket only if you are sure that you can make it !

There will be recurring occasions in the future to attend the workshop again. Refund will be processed if cancellation is requested at least 24 hours before the workshop starting time. W e might take photos during workshops for our social media, please let us know if you wish not to be part of such photos.
Contact
Quang-Trân Dao
quang.tran.dao@gmail.com